Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Internasjonalt kurs om inneklima

Denne uken arrangeres kurset Indoor air quality, health, comfort and productivity - the use of energy in buildings and building dampness (6208) i Bergen

Hovedinnhold

Hovedtema for kurset er blant annet innemiljø og helse, byggfuktighet og byggeproblemer knyttet til helse, energibruk i bygninger og helsekonsekvenser, bærekraftige bygninger og helse og komfort, intervensjon og utbedring knyttet til inneklima. Kursleder er professor Bente E. Moen, ved Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin.

Informasjon om kurset finner du her: http://www.niva.org/home/article-22841-7904-indoor-air-quality-health-comfort-and-productivity-the-use-of-energy-in-buildings-and-building-dampness-6208