Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Støysjekker fartøy i Sjøforsvaret

Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin ved ISF har nå startet på et prosjekt til 13 millioner kroner for å kartlegge støy og helse på 52 marinefartøy.

Hovedinnhold

Det overordnede mål for prosjektet er å øke HMS-kompetansen i Sjøforsvaret innen temaet støy og helse. Sjøforsvaret ønsker med prosjektet å utvikle et system for måling og risikovurdering av støyforhold på Sjøforsvarets fartøyer, kartlegge årsaksforhold og på bakgrunn av dette foreslå tiltak for å forhindre støyrelatert helseskade. Målet er å lage et bedre arbeidsmiljø på fartøyene, og å oppfylle krav i “Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip”.

Les mer om prosjektet i På Høyden.