Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Gruvearbeidere tåler skiftarbeid bra

En studie fra Svalbard viser at skiftarbeid ikke gir helseplager.

En gruppe på ca. 300 menn har besvart spørreskjema før og etter innføring av en ny skiftordning. Tidligere arbeidet de sju dager og hadde fri sju dager, nå har de forsøkt å arbeide i fjorten dager, og ha fri fjorten dager. Etter to år med denne ordningen, rapporterer de ingen økning i helseplager.

 

Du kan lese mer her:

Hanoa R, Baste V, Kooij A, Sommervold L, Moen BE. No Difference in Self Reported Health among Coalminers in Two Different Shift Schedules at Spitsbergen, Norway, a Two Years Follow-up. Ind Health. 2011 Oct 15;49(5):652-7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21804264