Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Irriterte øyne i forurenset område

Etter eksplosjonen i Sløgvåg hadde arbeidstakerne i Sløvåg-området en svakere tårefilm enn de som bodde lengre unna.

Etter en eksplosjon i Sløvåg, Gulen i 2007, der to oljetanker kom i brann, ble området rundt forurenset. En større undersøkelse ble utført av arbeidstakerne og beboere i dette området, og sammenlignet med personer som bor langt unna. En av undersøkelsene var av tårefilmen på øynene, da denne kan affiseres av forurensende komponenter i luften. Undersøkelsen viste at arbeidstakerne i Sløvåg-området hadde en svakere tårefilm enn de som bor langt unna området. Årsaken til dette er uklar, men dette kan være tegn på at øynene irriteres av forurensning i lufta på stedet.

 

Du kan lese mer her:

Moen BE, Norbäck D, Wieslander G, Bakke JV, Magerøy N, Granslo JT, Irgens A, Bråtveit M, Hollund BE, Aasen T. Can air pollution affect tear film stability? A cross-sectional study in the aftermath of an explosion accident.BMC Public Health. 2011 Apr 14;11:235.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21492464