Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Ny helseundersøkelse i Sløvåg

Hovedinnhold

Den tredje og etter planen siste helseundersøkelsen etter eksplosjonsulykken i Sløvåg i Gulen starter nå opp. Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus har ansvar for undersøkelsen.  Spesialist i arbeidsmedisin og phd-kandidat Gro Tjalvin i Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin er med og gjennomfører helseundersøkelsene.

Alle som deltok i helseundersøkelsen i 2008 blir innkalt til ny undersøkelse.  Du kan lese mer her:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.8354426