Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Syk etter mobbing?

Jobbfast er et nytt pilotprosjekt på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus som ledes av Nils Magerøy. Jobbfast tar imot personer som er syke etter mobbing, seksuell trakassering, varsling eller konflikter på arbeidsplassen.

Se interjvu med Nils Magerøy på Førkveld 22. september 2011.