Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Arbeids- og miljømedisin på Facebook

Arbeids- og miljømedisin har besluttet å profilere seg på Facebook for og nå ut til enda flere! Her vil vi oppdatere dere på aktiviteter som skjer, kurs og seminar, konferanser og publikasjoner. Følg oss!

Det er i økende grad viktigere og viktigere å være synlig på nettet. Vi ved Arbeids- og miljømedisin mener det er viktig å nå ut til flest mulig og på ulike kanaler. Vi vil være tilgjengelige.

Forskningsavdelinger får ofte kritikk for å være vanskelig tilgjengelige og for å forholde seg kun til rigide kanaler for publikasjon og kommunikasjon. Vi ønsker ved å være på Facebook og bidra til at flere kan lese hva vi holder på med og stille spørsmål til oss. Vi vil her også publisere linker til nye artikler/rapporter og annet slik at man enkelt kan lese om nye funn i arbeids- og miljømedisin.

Arbeids- og miljømedisin