Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Om gruppen

Hovedinnhold

Arbeidsmedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader. Fagfeltet er meget vidt, da det inkluderer kjemisk helsefare og helsefare forårsaket av fysiske faktorer som støy og vibrasjon, så vel som multifaktorielle tilstander som muskel-skjelettplager.

Miljømedisin er det fagområdet som studerer forholdet mellom miljøfaktorer og helse. Slik vi definerer området, omfatter det miljøfaktorer som man utsettes for ufrivillig og som forekommer i vårt generelle miljø, eksempelvis faktorer i luft og vann.

Forskningsgruppen har en tilsvarende bredde i sine forskningsaktiviteter, med flere tema innen arbeids- og miljømedisinsk epidemiologi. Vi tilstreber å arbeide med tema av nytte for bedriftshelsepersonell.

Gruppen tar på seg forskningsoppdrag og større arbeidsmedisinske konsulentoppgaver.