Hjem
Arbeids- og miljømedisin
Nyhet

Hørselstap blant personell ombord på marinefartøy

Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.

Deler av fartøyet KNM Valkyrien.
Foto/ill.:
Erlend Sunde

Hovedinnhold

Sunde arbeider i prosjektet "Støy og helse i marinen" som startet opp våren 2012. I prosjektet er det blant annet utført støymålinger ombord på 40 fartøy og nær 800 ansatte har fått hørselen sin sjekket, og fylt ut spørreskjema. 

Intervjuet i Dagens Medisin leser du her.  Artikkelen som ligger til grunn for intervjuet kan du lese her.