Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Arbeidsmiljø på Vestlandet 2015 - ARV-konferansen

Den 4. ARV-konferansen arrangeres i Bergen 9.-10. november.

Hovedinnhold

Dette er en serie konferanser for bedriftshelsepersonell som vil bli arrangert på Vestlandet i en ti års periode (2011-2020). Konferansene startet opp ved at Fond for bedriftshelsepersonell på Vestlandet ble nedlagt i 2011. Midlene fra fondet ble da overført til Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen (UiB).

Målsettingen for bruk av midlene skal være faglig utvikling av bedriftshelsepersonell på Vestlandet (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane). Midlene skal brukes til tverrfaglige arrangementer, primært for bedriftshelsepersonell på Vestlandet, men andre kan delta hvis det er ledige plasser.

Konferansen er søkt godkjent med tellende timer for leger og sykepleiere i etter og videreutdanning. For andre faggrupper må det søkes godkjent av den enkelte i etterkant av konferansen.

Godkjenninger: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

For leger:

Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning.

Årets kurskomite: 1. amanuensis/forskningsgruppeleder Ole Jacob Møllerløkken, UiB, overlege Nils Magerøy, Helse Bergen, yrkeshygieniker Anne Christine Børjesson, Arsana, bedriftslege Krisztina Hilland, HMS-gruppen, førstekonsulent Gunhild Koldal, UiB.

 

Bestilling av hotellrom under konferansen: bookingkode: BUIB091115

Bestilling av rom gjøres direkte til hotellet på tlf.nr.:  55 37 50 16 eller mail:
ornen@scandichotels.com
Bestillingsfrist: 9.oktober. Pris på standardrom 1 person: NOK 1190

 

Foreløpig program:

9. november     

Tema:                         Varsling
0900-1000      Registrering
1000-1015      Velkomst og innledning, kurskomiteen.
1015-1100      Arbeidstilsynet: hva de ser etter i virksomhetene når det gjelder varsling og hva de finner av rutiner og saker knyttet til dette feltet. Juridisk rådgiver Njål Andersen, Arbeidstilsynet.
1100-1115      Pause
1115-1135      Presentasjon av masteroppgave om varsling, ved Stine Årnes.
1135-1145      Diskusjon.
1145-1200      Pause.
1200-1245      Jus i varslingssaker v/stipendiat Birthe Eriksen, UiB
1245-1345      Lunsj
1345-1430      Fagforening: Politiets varslingsrutiner. Fra Politiets Fellesforbund Hordaland, Kristin Fjell, lokallagssekretær
1430-1445      Pause
1445-1530      Organisasjonspsykologi v/ Professor II Stig Berge Matthiesen, UIB
1530-1615      Kasuistikk; diskusjon rundt runde bord/plenumsoppsummering
1615                Slutt for dagen
1900-              Felles middag

10. november  

Tema:                         Mangfold

0900-0930      Foredrag v/ prosjektleder Arbeidstilsynet Knut A. Lervaag

                        Tema: Tverretatlig samarbeidsprosjekt i forhold til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
0930-0945      Diskusjon
1000-1015      Pause
1015-1035      Foredrag v/ regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Borghild Lekve
                        Tema: Strategi og virksomhetsplan
1035-1050      Diskusjon
1050-1110      Foredrag v/lege og førsteamanuensis Ole Jacob Møllerløkken, UIB
                        Tema: Forskningsgruppe for Arbeids- og Miljømedisin ved UIB og Yrkesmedisinsk avdeling ved HUS, muligheter og utfordringer, en fremtidig arena for utdanning, forskning og spesialisering
1110-1120      Diskusjon
1120-1130      Pause
1130-1150      Foredrag v/lege og Kommandør Vilhelm Koefoed, Saniteten i Sjøforsvaret.
                        Tema: Synstester som attestering av sjømenn, visus vs kontrastsensitivitet
1150-1200      Diskusjon
1200-1300      Lunsj
1300-1320      Foredrag v/ PhD-stipendiat Tron Tronstad, Sintef Next Step
                        Tema: Nye metoder for å forebygge hørselskader
1320-1330      Diskusjon
1330-1345      Pause
1345-1405      Foredrag v/overlege Kristin Buhaug: Muskel-/skjelettplager og mobbing på arbeidsplassen. Helse Bergen
1405-1415      Diskusjon
1415-1435      Foredrag v/ masterstudent Yrkeshygiene Alexander Reyes Andersson 
                        Tema: Effekt av ventilasjonsfilter på grad av forurensning i inneluft i kontorbygg
1435-1445      Diskusjon
1445-1505      Foredrag v/ masterstudent Yrkeshygiene Thomas Clemm
                    Tema: Eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy og risiko for utvikling av  hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) blant spesialiserte veiarbeidere
1505-1515      Diskusjon
1515-1525      Oppsummering
1525-              Avslutning, vel hjem