Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Nyhet

Utdeling av bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin

Søk om bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin hos Borregaard Forskningsfond

kjemi.jpg

kolber, glass, rør, forskning, laboratorie
Forskning.
Foto:
UiB Bildearkiv

Søknader med nødvendige underlag sendes elektronisk til forskningsfond@borregaard.com
innen 15. mai 2015. For nærmere opplysninger se Borregaards hjemmeside www.borregaard.no
Opplysninger kan også fåes ved henvendelse til:

Borregaard Forskningsfond
v/Helge Bjørneby på adresse: forskningsfond@borregaard.com