Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Nyhet

Utdeling av bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin

Søk om bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin hos Borregaard Forskningsfond

kolber, glass, rør, forskning, laboratorie
Forskning.
Foto:
UiB Bildearkiv

Søknader med nødvendige underlag sendes elektronisk til forskningsfond@borregaard.com
innen 15. mai 2015. For nærmere opplysninger se Borregaards hjemmeside www.borregaard.no
Opplysninger kan også fåes ved henvendelse til:

Borregaard Forskningsfond
v/Helge Bjørneby på adresse: forskningsfond@borregaard.com