Hjem
Arbeids- og miljømedisin

Nyhetsarkiv for Arbeids- og miljømedisin

Støy er et problem på mange arbeidsplasser og arbeidere på steder med høyt støynivå risikerer å utvikle støyskader.
Ingrid Gjesteland disputerer 20.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oil spill into seawater: Evaporation and human exposure to benzene".
Søk om bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin hos Borregaard Forskningsfond
Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.
Vi brukte de første dagene i juli på å flytte. Du vil nå finne oss i 2. etasje i Overlege Danielsens hus, Årstadveien 21.
Det ble ikke avdekket alvorlige helseplager i befolkningen i Sløvåg i den tredje og siste helseundersøkelsen.
Denne uken arrangeres kurset Indoor air quality, health, comfort and productivity - the use of energy in buildings and building dampness (6208) i Bergen
Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin ved ISF har nå startet på et prosjekt til 13 millioner kroner for å kartlegge støy og helse på 52 marinefartøy.
Arbeids og miljømedisin i samarbeid med Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO) gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant offshore arbeidere som har mistet helsesertifikatet.
Bente E. Moen og Kristin Bondevik ved Forskergruppe for Arbeids- og Miljømedisin (UiB), har laget et lærehefte og et elevhefte som handler om forebygging av allergier ved arbeid i byggebransjen.
Etter eksplosjonen i Sløgvåg hadde arbeidstakerne i Sløvåg-området en svakere tårefilm enn de som bodde lengre unna.
Norske sykepleiere som er aktivt problemløsende har bedre arbeidsmiljø enn de som passivt venter på at noe skal skje.
En studie fra Svalbard viser at skiftarbeid ikke gir helseplager.
Kjersti Alsaker deltok på konferanse om seksuell vold i Cape Town 10-13 oktober 2011.
Jobbfast er et nytt pilotprosjekt på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus som ledes av Nils Magerøy. Jobbfast tar imot personer som er syke etter mobbing, seksuell trakassering, varsling eller konflikter på arbeidsplassen.
Målet var å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elever.
Arbeids- og miljømedisin har besluttet å profilere seg på Facebook for og nå ut til enda flere! Her vil vi oppdatere dere på aktiviteter som skjer, kurs og seminar, konferanser og publikasjoner. Følg oss!

Sider