Hjem

Reproduktiv helse, barnehelse og ernæring

Hovedinnhold

Illustration photo: www.colourbox.com

Forskningsgruppen for reproduktiv helse, barnehelse og ernæring
Gruppen har som mål å styrke forskningsaktiviteten blant studenter og ansatte som arbeider innen global reproduktiv helse, barnehelse og ernæring gjennom hele forskningsprosessen: konseptualisering, søknadsutvikling, gjennomføring av forskningsprosjektet, publisering og formidling. Gruppen ønsker også å støtte master- og doktorgradskandidatsopplæring på dette forskningsfeltet. 

For mer informasjon se de engelske nettsidene

Leder av forskningsgruppen er Thorkild Tylleskär.

GLOBAL HELSE
Illustrasjonsbilde - afrikanske barn og kvinner

Flere barn kan reddes til tross for mors HIV-smitte

Spedbarn som ammes av HIV-positive mødre blir ikke HIV-smittet hvis de behandles med visse medikamenter, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.