Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Johansen, R. B., Fosse, T. H., & Boe, O. (Eds.). (2019). Militær ledelse: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Martinsen, Ø. L., & Skogstad, A. (2017). Organisasjon og ledelse: Gyldendal Norsk Forlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel, H. (2016). Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Oslo; Gyldedal Arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2016). Den dyktige medarbeider: behov og forventninger (2 ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2015). Ledelse på godt og vondt: effektivitet og trivsel (2 ed.): Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2011). Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer (2 ed.): Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C.L. (2011).  Bullying and harassment in the workplace. Developments in theory, research and practice. Boca Raton, FL; CRC press, Taylor and Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de Vliert, E. (2009). Climate, affluence, and culture. New York: Cambridge University Press.