Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Hovedinnhold

D'Cruz, P., Noronha, E., Notelaers, G., & Rayner, C. (Eds.). (2021). Handbooks of Workplace Bullying, Emotional Abuse and Harassment: Concepts, Approaches and Methods (Vol. 1). Springer. Klikk her for å lese boken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S. V., & Pedersen, H. (2021). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: jus og psykologi (3 ed.). Gyldendal akademisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2021). Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (3 ed.). Fagbokforlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S. V., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (Eds.). (2020). Bullying and harassment in the workplace: Theory, research and practice (Vol. 3). CRC Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S. V., Pedersen, H., Hoel, H., & Blomberg, S. (2020). Faktaundersökning: utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem. Studentlitteratur AB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johansen, R. B., Fosse, T. H., & Boe, O. (Eds.). (2019). Militær ledelse: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Martinsen, Ø. L., & Skogstad, A. (2017). Organisasjon og ledelse: Gyldendal Norsk Forlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel, H. (2016). Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Oslo; Gyldedal Arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2016). Den dyktige medarbeider: behov og forventninger (2 ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2015). Ledelse på godt og vondt: effektivitet og trivsel (2 ed.): Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (2011). Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer (2 ed.): Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C.L. (2011).  Bullying and harassment in the workplace. Developments in theory, research and practice (Vol. 2). Boca Raton, FL; CRC press, Taylor and Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de Vliert, E. (2009). Climate, affluence, and culture. New York: Cambridge University Press.