Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Hovedinnhold

Destruktiv ledelse i en militær kontekst

PhD-kandidat: Thomas Hol Fosse

Veiledere: Prof. Anders Skogstad (UiB), Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og Prof. Monica Martinussen (UiT)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Motivasjon i militær seleksjon

PhD-kandidat: Henrik Sørlie

Veiledere: Førsteamanuensis Jørn Hetland (UiB) og Prof. Anders Dysvik (BI)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Utfall av eksponering for mobbehandlinger på arbeidsplassen: Den modererende rollen til tidligere mobbeeksponering

PhD-kandidat: Øystein Løvik Hoprekstad

Veiledere: Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og førsteamanuensis Jørn Hetland (UiB)

Prosjektfinansiering: Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: August 2016 - juni 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Forløpere til mobbing i arbeidslivet: betydningen av individuelle, situasjonelle og kontekstuelle faktorer

PhD-kandidat: Lena Zahlquist

Veiledere: Førsteamunuensis Jørn Hetland (UiB) og Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd (Toppforsk) og Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:  September 2017- september 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet