Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Hovedinnhold

Betydningen av sosialt stress – epigenetiske forandringer, helseplager og atferdsendringer

PhD-kandidat: Dhaksshaginy Rajalingam

Veiledere: Prof. Johannes Gjerstad (STAMI/ UiB) og Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd (Toppforsk) og University of Bergen

Prosjektperiode:  Juni 2017- juni 2020

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Den modererende effekten av laissez-faire ledelse på sammenhengen mellom stress og mobbing på arbeidsplassen

PhD-kandidat: Kari Wik Ågotnes

Veiledere: Prof. Anders Skogstad (UiB) og Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd (Toppforsk) og Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:  Januar 2017- januar 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Behandling av ettervirkninger etter eksponering for mobbeatferd på arbeidsplassen og forebygging av utstøtelse fra arbeidslivet: Effekten av individuell resiliens, return to work self-efficacy og arbeidsfokusert metakognitiv behandling

PhD-kandidat: Sarah Helene Aarestad

Veiledere: Prof. Anette Harris (UiB), Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og Prof. Odin Hjemdal (NTNU)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd (Toppforsk) og Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: Juli 2018 – juni 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Destruktiv ledelse i en militær kontekst

PhD-kandidat: Thomas Hol Fosse

Veiledere: Prof. Anders Skogstad (UiB), Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og Prof. Monica Martinussen (UiT)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Motivasjon i militær seleksjon

PhD-kandidat: Henrik Sørlie

Veiledere: Førsteamanuensis Jørn Hetland (UiB) og Prof. Anders Dysvik (BI)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Utfall av eksponering for mobbehandlinger på arbeidsplassen: Den modererende rollen til tidligere mobbeeksponering

PhD-kandidat: Øystein Løvik Hoprekstad

Veiledere: Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og førsteamanuensis Jørn Hetland (UiB)

Prosjektfinansiering: Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: August 2016 - juni 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Forløpere til mobbing i arbeidslivet: betydningen av individuelle, situasjonelle og kontekstuelle faktorer

PhD-kandidat: Lena Zahlquist

Veiledere: Førsteamunuensis Jørn Hetland (UiB) og Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd (Toppforsk) og Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:  September 2017- september 2021

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet