Hjem
Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK)

Hovedinnhold

Cultures in Combat: Mission Command in the Arctic

PhD-kandidat: Johannes Kibsgaard

Veiledere: Prof. Olav Kjellevold Olsen (UiB), Førsteamanuensis Øystein Løvvik Hoprekstad (BI Norwegian Business School)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

 

Protection against insider threats

PhD-kandidat: Tarald Slåttebrekk

Veiledere: Prof. Olav Kjellevold Olsen (UiB), Prof. Brita Bjørkelo (PHS) and Førsteamanuensis Kari Wik Ågotnes (BI Norwegian Business School)

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd og Forsvarsdepartementet

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Empowering leadership in a military context

PhD-kandidat: Hans-Christian Knevelsrud

Veiledere: Jørn Hetland (UiB),  Arnold B. Bakker (UiB, EUR) and Tommy Krabberød (SKSK)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Destruktiv ledelse i en militær kontekst

PhD-kandidat: Thomas Hol Fosse

Veiledere: Prof. Anders Skogstad (UiB), Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB) og Prof. Monica Martinussen (UiT)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

Motivasjon i militær seleksjon

PhD-kandidat: Henrik Sørlie

Veiledere: Førsteamanuensis Jørn Hetland (UiB) og Prof. Anders Dysvik (BI)

Prosjektfinansiering: Forsvarets høgskole

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet

The role of psychological safety climate for the prevention of workplace bullying: A multilevel model

PhD-kandidat: Kristina Vaktskjold Hamre

Veiledere: Professor Guy Notelaers og Prof. Ståle Valvatne Einarsen (UiB)

Prosjektfinansiering: Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:  August 2022 - juli 2026

Se våre engelske nettsider for en beskrivelse av prosjektet