Hjem

Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Hovedinnhold

Faculty of Psychology

Forskningsgruppeleder

Professor Arve Asbjørnsen

Kontakt:
Bergen Cognition and Learning Group
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen, Norge
tel: 55 58 90 84

 

Hovedfokuset for forskningsgruppen er å utvikle kompetanse og drive forskning på utdanning og utdanningsportensialer blant mennesker som på grunnlag av individuelle eller kontekstuelle forhold blir antatt å være i risikosonen for mangellfull kunnskaps- og kompetanseutvikling. Forskningen har hovedsakelig fokus på fengselsinnsatte, flyktninger som har utviklet PTSD etter krigsrelaterte erfaringer, eller barn som blir antatt å ha forhøyet risiko for utvikling av lærevansker.

Hovedprosjekter

De felles prosjektene som gruppens medlemmer for tiden samarbeider om er i hovedsak rettet mot opplæring innenfor kriminalomsorgen.

I tillegg leder og deltar gruppens medlemmer på prosjekter med fokus på tidlige risikoforhold, utvikling av leseferdigheter, sosioemosjonelle vansker og atferdsvansker.