Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
Innsatte i nordiske fengsel

Utdanning og motiv for utdanning

Hovedinnhold

Rapporten presenterer funn fra en større paralellundesøkelse av innsatte i de nordiske landene, med vekt på oppplæringsbakgrunn, oppplæringsbehov og motiv for opplæring. Rapporten er utgitt med støtte fra Nordisk råd, og kan lastes ned her fra norden.org

 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-592