Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
News

A new report on educational background of foreign prisoners in Nordic prisons is now available

Kriminalomsorgen i Norge baserer seg på det som kalles importmodellen for tjenesteyting til innsatte. Ansvaret for opplæringstilbudet til innsatte er delegert til lokale skoler i nærmiljøet til fengselet. Vellykket opplæring i kriminalomsorgen fordrer derfor godt samarbeid mellom flere aktører, blant annet fengselsadministrasjonen, skoleavdelingen, og fengselsbetjentene som har daglig kontakt med innsatte.

Hovedinnhold

 

Ny rapport om fengselsbetjenter sin opplevelse av sin rolle i opplæring i kriminalomsorgen

Karianne Westrheim, Helene Kjærgård Eide og Lise Ø. Jones, står bak rapporten «Vi er ganske gode i hverdagen…»: Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler som er publisert av Fylkesmannen i Hordaland.

Forskerne har undersøkt hvordan fengselsbetjenter forstår sin rolle når det gjelder oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og   opplæringstilbud for innsatte. Mye tyder på at fengselsbetjenter har behov for mer kompetanse både om kartlegging og veiledning av utdanningsønsker. Det er første gang forskergruppen har fengslebetjenter som informanter for å bedre forstå vilkårene for opplæring av innsatte i norske fengsel. Kunnskap og forståelse for fengselsbetjenters rolle viser seg å være sentralt for å legge til rette for god opplæring til innsatte.