Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nye artikler om PTSD og auditiv persepsjon akseptert

To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert

Hovedinnhold

Auditiv persepsjon slik den måles ved dikotisk lytting indikerer at høyre hjernehalvdel er overaktivert ved PTSD. Dette fremkommer i en artikkel som er publisert av Arve Asbjørnsen i Laterality. Videre fremkommer det at hemming av automatisert kognitiv bearbeiding er nedsatt ved PTSD, og forstyrrelsen i kontrollfunksjonene som er assosiert med intrusive minner kan studeres ved hjelp av standardiserte oppmerksomhetsundersøkelser.  I en artikkel som er akseptert for publisering i Journal of the Interantional Neuropsychology Society  er pasienter med PTSD undersøkt med dikotisk lyttting. Ved oppmerksomhetsmodulering ved lytting til dikotisk presenterte stavelser fremkommer det en vanske med å undertrykke automatiserte responser. Dette mønsteret har sammenheng med omfang av intrusive minner. Artikkleen er skrevet av Grethe Johnsen, Pushpa Kanagaratnam og Arve Asbjørnsen.