Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Er det "push" eller "pull" faktorer som er av størst betydning for innsattes utdanningsvalg?

En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.

Hovedinnhold

Manger, T., Eikeland, O., Diseth, &., Hetland, H. & Asbjørnsen, A. (2010). Prison Inmates' Educational Motives: Are They Pushed or Pulled?. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(6), 535-547. doi:10.1080/00313831.2010.522844