Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

European Prison Education Association International Meeting

Forskningen på opplæring i kriminalomsorgen som BCLG gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland er unik, og arbeidet står også i en særstilling i Europa. Arbeidet vekker også oppsikt blant fagfolk i USA.

Hovedinnhold

Medelmmene av BCLG sto for fire ulike workshops ved EPEA sin internasjonale konferanse på Kypros i slutten av oktober. Tema for workshopene er hentet fra gruppens forskningsprosjekter, og spenner fra etiske utfordringer ved forskning i fengsel (Dalen og Jones), lærevansker og oppmerksomhetsvansker blant innsatte (Jones, Asbjørnsen, Manger) til særlige utfordringer knyttet til kvinnelige innsatte og opplæring (Hetland).

BCLG står sentral i utvikling av europeisk forskernettverk innen fengselsundervisning, sammen med blant andre Anne Costello og Cormac Behan fra Irland,  Carolyn Eggleston og Thom Ghering fra California, og Bill Muth fra Washington DC.