Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nettverksmøte for forskning i fengselsopplæring

Oppstartmøte for nettverk for forskning innen fengselsopplæring vil finne sted i Bergen 29.-30. august.

Hovedinnhold

Forskere fra Irland, Storbritannia, Malta, Sveits, USA og Norge møtes i Bergen for å drøfte utfordringer ved forskning rundt opplæring i fengsel. Opplæring bir sett å være et svært  viktig område av kriminalomsorgen, og mange land har akseptert grunnleggende prinsipper om lik rett til opplæring og betydningen av livslang læring. Ulik organisering av kriminalomsorgen, ulike juridiske føringer, og ulik sammensetning av innsattepopulasjonen medfører ulike forskningsmessige utfordringer og også ulike utfordringer for anvendelse av kunnskap og erfaringer. Nettverksetableringen er et sentralt ledd i arbeidet med videreutvikling av fagfeltet.