Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
Ny rapport

Utdaningsbakgrunn, -ønsker og -behov blant utenlandske innsatte

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov er kartlagt gjennom en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia

Hovedinnhold

En fersk rapport fra Forskergruppen for kognisjon og læring presenterer resultatene fra intervjuer med utenlandske innsatte fra alle de Nordiske land. Rapporten er redigert av Kariane Westrheim og Terje Manger, og er utgitt i smarbeid med Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet med støtte fra Nordpluss Voksen og Nordisk nettverk for voksnes læring. Rapporten er tilgjegelig fra Fyleksmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.