Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Ny nordisk rapport om opplæring i kriminalomsorgen

Kariane Westrheim og Terje Manger har redigert en ny, nordisk rapport om opplæringbakgrunn, behov og motiv for utdanning blant utenlandske innsatte.

Hovedinnhold

Rapporten er basert på intervjuundersøkelser blant innsatte fra bl. a. Irak, Polen, Russland og Somalia, og intervjuene er gjennomført i alle de nordiske land. Arbeidet med undersøkelsen er også koordinert fra Universitetet i Bergen. Rapporten er også tilgjengelig i engelsk oversettelse.

Westrheim, K. & Manger, T. (Eds.) Utenlandske innsatte in nordiske fengsel. Utdanning, kompetanse og motivasjon for utdanning [Foreign inmates in Nordic prisons: Education, competence and educational motives]. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga.

Engelsk oversettelse: Westrheim, K. & Manger, T. (2013). Ethnic minority prisoners in Nordic prisons. Educational bckground, preferences and needs. Bergen: County Governor of Hordaland.