Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
Ny publikasjon

Mestringsforventninger eller leseferdigheter?

Er det mestringsforveningene eller leseferdighetene som styrer om innsatte velger å delta i opplæring under soning?

Hovedinnhold

I en ny artikkel i Journal of Correctional Education Association fra Forskningsgruppe for kognisjon og læring blir resultatene fra en undersøkelse av hva som kan predikere deltagelse i opplæring i kriminalomsorgen lagt fram. Reultatene viser at deltagernes mestringsforventninger er av større betydning for de valg som gjøres enn hva faktiske ferdigheter skulle tilsi.

Jones, L. Ø., Manger, T., Eikeland, O.-J., & Asbjørnsen, A. (2013). Participation in prison education: Is it a question of efficacy-beliefs rather than actual skills? Journal of Correctional Education, 64, 41-62.