Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)

Nordisk rapport om forskning på utdanning i kriminalomsorgen er tilgjengelig på engelsk

Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av opplæringen i kriminalomsorgen i alle de nordiske land. Undersøkelsen er støttet av Det Nordiske Ministerråd. Rapporten represnterer et pionerarbeid, og rapporten er også oversatt og utgitt på engelsk.

Hovedinnhold

Rapporten er tilgjengelig fra hjemmesidene til Nordisk Ministerråd  http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2009-508