Hjem
Forskningsgruppe for kognisjon og læring (BCLG)
Utenlandske innsatte ønsker opplæring

Ny rapport fra Forskergruppen for kognisjon og læring viser at også utenlandske innsatte ønsker opplæring under straffegjennomføring

Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.

Hovedinnhold

Det er et stort behov for utdanning blant innsatte i Norge, og opplæringen innenfor kriminalomsorgen er en viktig arena for utdanning av voksne. Forskerne drøftar ulike perspektiver og argumenter for retten til opplæring for utenlandske innsatte i norske fengsel.

Rapporten «Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse», bygger primært på en undersøkelse blant alle innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria over 18 år i norske fengsel høsten 2012. Her finner vi analyser av disse utanlandske gruppene sin utdanningsbakgrunn, utdanningsaktivitet som innsatte, utdanningsønsker og erfaringer fra arbeidslivet. I tillegg er dette en kartlegging av eventuelle vansker med læring og konsentrasjon hos deltagerne.

Kartleggingen viser at variasjonene hos denne gruppen innsatte med hensyn til utdanningsnivå og ønsker for opplæring varierer i større grad enn med sammenlignbare norske innsattegrupper. En stor del av utenlandske innsatte i norske fengsel rapporterer at de ikke får informasjon eller tilbud om opplæring.

Datainnsamlingen som rapporten byggjer på, er gjennomført av Forskergruppe for kognisjon og læring ved Det psykologiske fakultetet, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, utdanningsavdelinga. Dette oppdraget er også utført i samarbeid med Eikeland forskning og undervisning og Linda Gröning ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Se også http://www.fylkesmannen.no/Nyheter/Utanlandske-innsette-onskjer-opplaring/