Hjem

Biogjenkjenning

Hovedinnhold

Protein ribbon model

Vi er opptatt av de molekylære mekanismene som ligger bak biomolekylær gjenkjennelse og funksjonell respons.

Gruppen fordeles på tre laboratorier. Vennligst besøk laboratoriesidene for å lære mer om vår forskning.

 

 

Nyhet | Forskning
Bilde av to mus i musemodellen holdt av to personer med blå hansker

Musemodell ga nye funn om sjelden sykdom

En ny musemodell laget av blant andre forskere ved Institutt for biomedisin kan kaste lys over tilleggsbelastninger hos pasienter med PKU, også kalt Føllings sykdom.

Nyhet
Full-length human PAH

3D struktur av enzymet involvert i føllings sykdom

Forskere i biogjenkjenningsgruppen har løst 3D strukturen til fenylalaninhydroksylase. Denne strukturen er av medisinsk betydning siden den involverer kofaktor BH4 som også brukes som terapi for føllings sykdom.

Forskningsnyheter
Back cover of April 2019 issue of Human Mutation

Ny interaksjon av co-chaperon DNAJC12 med varianter av fenylalaninhydroksylase

Forskere fra Aurora Martinez' lab beskriver en ny nedbrytningsvei for enzymene som forårsaker fenylketonuri og andre neurometabolske sykdommer.