Hjem
Biogjenkjenning

Første mastergrad i nanovitenskap ved UiB

Hovedinnhold

20. mars er det tid for uteksaminering av den første masterstudenten på det relativt ferske masterstudiet i nanovitenskap (administreres av Kjemisk institutt). Kandidaten har fått all veiledning fra Institutt for biomedisin.

Mastereksamen i nanovitenskap

Kandidat: Maria Teresa Bezem
Dato: 20.03.2012
Tid: 12.30
Sted: Auditorium 3, "Realfagsbygget"

Avhandlingens tittel:
"Stabilisation of Tyrosine Hydroxylase in Nanoparticles for Enzyme Replacement Therapy"

Veiledere: Professor Aurora Martinez og førsteamanuensis Knut Teigen
Sensor: Sonnich Meyer, PhD
Medlem av eksamenskommisjonen: Førsteamanuensis Nils Åge Frøystein