Hjem

Bioinformatikk

Hovedinnhold

Bioinformatikk

Bioinformatikk

Bioinformatikkgruppen arbeider med å utvikle metoder og programvare for å bedre forstå molekylærbiologiske og medisinske data, hovedsakelig basert på analyse av aktiviteten til gener og genprodukter. Dette inkluderer algoritmeutvikling, modellering og visualisering, og kombinerer datafag og matematikk med molekylærbiologi og spesialiserte bioinformatikkemner

Bioinformatikk-gruppa er samlokalisert med Computational Biology Unit.