Hjem
Bioinformatikk

Forskningsområder

Hovedinnhold

Bioinformatikkgruppen arbeider med å utvikle metoder og programvare for å bedre forstå molekylærbiologiske og medisinske data, hovedsakelig basert på analyse av aktiviteten til gener og genprodukter. Dette inkluderer algoritmeutvikling, modellering og visualisering.

Vi arbeider med utvikling og bruk av metoder for identifikasjon av markørgener, genregulering, proteomikk, proteinstruktur og -dynamikk, samt genomikk og metagenomikk.

For mer informasjon, se de ulike forskningsgruppene:

  • Barsnes Group: Utvikling av brukervennlig og interaktiv programvare for analyse og visualisering av biomedisinske data.

  • Jonassen Group: Utvikler og bruker algoritmer for automatisk oppdaging av mønster og regulariteter i molekylærbiologiske data.

  • Reuter Group

  • Valen Group: Maskinlæring for genregulering, RNA modifikasjoner og struktur.

  • CBU Service Group: Gruppeleder Kjell Petersen forsker på utvikling av nye analysemetoder for omics data, basert på gensett og -nettverks tilnærminger.