Hjem
Bioinformatikk

Forskerutdanning (PhD)

Hovedinnhold

Det er sterkt økende etterspørsel etter kandidater med bioinformatisk utdannelse, spesielt innen forskning, men også innen helsesektoren og i næringslivet generelt. Analytisk og systematisk prosessering av store mengder biologiske data, eller relatert metodeutvikling, er en viktig fellesnevner for bioinformatikk PhD-prosjekter.

I tillegg til en videre forskningskarriere innen bioinformatikk, er en PhD grad innen bioinformatikk svært relevant for mange forskningsgrupper innen livsvitenskap som er avhengig av å styrke sin kompetanse på dataanalyse.

Ferdig utdannede kandidater er attraktive utover rene bioinformatikk-jobber siden mange av metodene som brukes for å organisere og analysere data har bredere anvendelse.