Hjem
Bioinformatikk

Studere bioinformatikk?

Hovedinnhold

Vil du bidra til å løse kreftgåten eller problemet med lakselus? Vil du være med i utviklingen av ny bioteknologi? Vil du lære deg å studere biologiske eller medisinske prosesser? Kom til Bergen! Bioinformatikkmiljøet i Bergen har helt siden 2002 ledet en nasjonal plattform for bioinformatikk og siden 2015 også den nasjonale forskerskolen innen feltet.

Bioinformatikk handler om utvikling og bruk av informatikkmetoder for å løse utfordringer innen molekylærbiologi og medisin. Moderne molekylærbiologi generer store mengder data og er dermed helt avhengig av avanserte informatikkmetoder. I dag er det for eksempel mulig å bestemme genomet (det samlet genetiske materiale) for enkeltpersoner. Stadig bedre bioinformatikkmetoder må derfor utvikles for å organisere og ana­lysere slike data, samt finne sammenhenger mellom gener, livsstil og sykdom. Bioinformatikk er også sentralt i studier av proteiner sin virkemåte i organismer og i utviklingen av nye legemidler, for eksempel gjennom oppdaging og optimalisering av nye enzym.

Som bioinformatikkstudent i Bergen vil du opparbeide deg en solid kompetanse innen informatikkemner som programmering, algoritmer, søking og maskinlæring. Du vil og tilegne deg kunnskap innen molekylærbiologi og medisin for å kunne forstå sentrale utfordringer innen disse fagfeltene, for dermed å kunne utvikle og bruke relevante informatikkmetoder. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan metoder fra bioinformatikken kan bidra til å løse oppgaver innen andre fagområder. Dette gjør deg attraktiv for stillinger innenfor forskning, men også for stillinger som krever IKT og data science kompetanse i både offentlig og privat sektor.