Hjem
Bioinformatikk

Masteroppgaver i bioinformatikk

Hovedinnhold

Vi tilbyr masteroppgaver innen følgende tema:

  • Analyse og visualisering av biomedisinske data: Utvikling av brukervennlig og interaktiv programvare for analyse og visualisering av biomedisinske data. (Barsnes Group)

  • Mønsteroppdaging og dataanalyse: Utvikle og anvende algoritmer for automatisk oppdaging av mønster og regulariteter i molekylærbiologiske data. (Jonassen Group)

  • Membranproteiner, protein bioinformatikk og molekylærdynamikk. (Reuter Group)

  • Maskinlæring og genregulering: Alle celler i kroppen din har samme oppskrift (DNA), men har vidt forskjellige utseende og mange ulike funksjoner. Vi utvikler maskinlæringsmetoder og mønstergjenkjennings-algoritmer for å forstå hvorfor hver enkelt celle ender opp i deres unike rolle. (Valen Group)

  • Analyse av omics data: Implementasjon og testing av nye analysetilnærminger for omics data basert på gensett og nettverksanalyser. (CBU Service Group)

Vi foretrekker å utforme oppgaver i samarbeid med interesserte studenter. En typisk oppgave omfatter metodeutvikling, implementasjon og utprøving på reelle data.