Hjem
Biomaterialer

Dentale keramer

Keramiske materialer er blitt et av standardmaterialene innen odontologi. De brukes både alene og i kombinasjon med metaller. Bruken er økende grunnet den stadige utviklingen og forbedring som disse materialene har gjennomgått, men også en økende etterspørsel etter metall- og plastfrie restaureringer fra pasientenes side. Det finnes etter hvert svært mange keramiske produkter på markedet. Indikasjonsområdene er flere, men det finnes ingen universalprodukter som kan brukes til alle formål. I noen tilfeller oppstår det uventede, tidlige brudd av disse materialene som ikke kan forklares ut fra tilgjengelig kunnskap.

Hovedinnhold

 

Analyse av bruddflater brukes i industriell materialutvikling for å påvise årsaker til uventede brudd. Metoden er til nå blitt lite brukt til å evaluere brudd i dentale materialer, men slike analyser kan være en nyttig metode for å belyse frakturårsaker også for odontologiske materialer. Metoden kan også benyttes til analyser av ødelagte tannrestaureringer fra pasienter, noe som kan gi svært verdifull kunnskap om hva som skjer ved uventede og tidlige brudd.