Hjem
Biomaterialer

Studenter og forskning

Sommerstipendier og studentstipendier er et tilbud til studenter som ønsker å delta i forskningsprosjekter.

Hovedinnhold

Studenter kan delta i noen forskningsprosjekter ved Biomaterialer. Noen studenter har egne forslag til forskningsprosjekter, mens andre kan bidra til igangværende prosjekter. Studenter i odontologi og medisin skal ha en prosjektoppgave som en del av studiet, og det er flere tema som kan være aktuelle for slike oppgaver.