Hjem
Biomaterialer

Hvor trygt er Nano?

I en artikkel i Norges eldste populærvitenskaplige tidsskrift, Naturen, skriver Mihaela R. Cimpan og Nils Roar Gjerdet om dette

Hovedinnhold

Nanopartikler er strukturer som er mindre enn 100 nanometer. Dette er så smått at partiklene kan finne veier i organismen som større strukturer ikke kan. Nanopartikler har alltid vært tilstede i naturen. Spørsmålene oppstår i forbindelse med syntetiske 'nanomaterialer'. Når det settes inn materialer i kroppen kan det hende at eventuell frigjøring av partikler - indre eksponering - ikke hindres av barrierene som er i funksjon ved ytre eksponering. Nanotoksikologi er fagfeltet som arbeider med slike problemstillinger og som omtales i artikkelen i Naturen.

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) i EU vil se på "ny teknologi', blant annet nanoteknologi, fra et helse- og forbrukersynspunkt.