Hjem
Biomaterialer

Register- og laboratoriedata hånd i hånd

Samarbeid mellom Leddproteseregisteret og Biomateriallaboratoriet gir grunnlag for å belyse årsakssammenhenger for klinisk svikt

Leddproteseregisteret registrerte at en type hofteprotese (Titan (R)) påviste en overraskende økt risiko for såkalt aseptisk løsning for proteser som var satt inn før 2000. Disse protesene er laget av en titanlegering og blir festet med akrylatbasert sement.

Det ble hentet inn utskiftede  proteser, vevsprøver og blodprøver fra 28 pasienter. Det ble påvist flere tilsynelatende små forskjeller mellom proteser produsert før og etter 2000. Det var blant annet geometriske forskjeller, ulikheter i oksidlaget og også endret kirurgisk operasjonsutstyr. Det ble påvist økt slitasje på protesestammen, noe som gir partikkelfrigjøring til vevet omkring protesen. Det vurderes om dette kan bidra til økt løsningsrisiko.

Studien tyder på at selv små endringer i produksjonsprosessene kan ha betydning for levetiden av leddimplantater.

Ellison P, Hallan G, Hol PJ, Gjerdet NR, Havelin LI. Coordinating Retrieval and Register Studies Improves Postmarket Surveillance. Clin Orthop Relat Res. 2012 Jun 22. PubMed

 

Flere publikasjoner fra Biomaterialer