Hjem
Biomaterialer

Legatpenger til 'Tannbanken'

'Tannbanken' ved Institutt for klinisk odontologi fikk en betydelig tildeling fra Tannlege Bergersens legat for 2013.

Kristin Klock, Helene Tvinnereim
Kristin Klock, Helene Tvinnereim
Foto/ill.:
N. R. Gjerdet

Hovedinnhold

Einar Bergersens legat tildelte i år kr 184 000,- til prosjektet MoBaTann ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). MoBaTann er forkortelsen for prosjektet «Den norske mor og barn undersøkelsens biobank for melketenner». Biobanken er bygget opp og drives ved instituttet. Tennene samles inn blant deltakerne i den landsomfattende kohortstudien «Den norske mor og barn undersøkelsen», MoBa,  som drives av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Mer enn 100 000 gravide følges opp og barna følges videre gjennom oppveksten. De innsamlede melketennene skal brukes som biomarkører for eksponering overfor miljøgifter og sykdommer tidlig i barnas liv. Tennene skal gjøres tilgjengelig for forskere med relevante prosjekter, etter søknad via Folkehelseinstituttet.

Det er til nå samlet inn mer enn 17 000 melketenner som er blitt registrert og lagret i 'Tannbanken' ved IKO. Prosjektet er omfattende og avhengig av ekstern finansiering. Tildelingen er derfor kjærkommen og  vil bli brukt til utvikling av infrastruktur, finansiering av innsamlingen av tenner og til metodeutvikling av tannanalyser.

Drivkreftene bak prosjektet er Kristin Klock (professor) og Helene Tvinnereim (emerita).

Om prosjektet (fra Folkehelseinstituttet)

In English