Hjem
Biogjenkjenning

Ny norsk NMR plattform

Norges Forskningsråd har bevilget en halv milliard til 16 forskningsinfrastrukturer. En av disse er Norsk NMR Plattform, som får 51.4 millioner til nytt NMR-utstyr.

Hovedinnhold

Norsk NMR Plattform skal ledes av Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen, i samarbeid med UiO og NTNU med flere. Ved UiB er plattformen støttet av Institutt for biomedisin og Molekylærbiologisk institutt, i tillegg til Kjemisk Institutt. Hovedinstrumentet i plattformen vil være et 850 MHz spektrometer som skal plasseres i Bergen. I tillegg får UiO og NTNU hvert sitt 700 MHz spektrometer. 

Den nye plattformen vil gi en lenge ønsket oppgradering av den norsk NMR infrastrukturen, og dermed føre Norge opp på nivå med resten av Europa. Med det nåværende utstyret er forskerne begrenset til å studere små proteiner, men med det nye utstyret vil også store proteiner og komplekser kunne studeres.

Etableringen av NMR platformen ville ikke vært mulig uten tett samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU. Ikke minst har skrivegruppen bestående av Frode Rise (UiO), Øyvind Halskau (UiB) og Finn L. Aachmann (NTNU), i tillegg til prosjektleder Willy Nerdal, vært helt essensielle i søknadsprosessen. 

Men informasjon om tildelingene finnes på Forskningsrådets sider.