Hjem

Bioressurser og farmasøytisk kjemi

Hovedinnhold

arbeid på laboratorium

Vi bruker og utvikler analytiske og syntetiske metoder innen organisk kjemi for å utføre forskning innen bioressursutvikling og farmasøytisk kjemi

Forskningen vår tar for seg utfordringer knyttet til helse gjennom tidlig oppdagelse av legemidler og til bærekraftig og ny bruk av bioressurser, ved å utvikle og anvende analytiske og syntetiske metoder i organisk kjemi. Vi er interessert i bioprospektering basert på både marine og terrestriske kilder, og utvikling av kjemisk teknologi. Vi jobber med (i) isolasjon, strukturoppklaring og syntese av nye naturprodukter, (ii) undersøkelse av struktur-aktivitetsforhold, (iii) optimalisering av separasjonsteknologier og oppskaleringsprosesser, (iv) optimalisering av biologiske aktive forbindelser for legemiddelutvikling, og (v) utvikling av nye legemiddelformuleringer. Molekylene av interesse spenner fra polymerer i legemiddelformuleringer til proteiner, peptider, lipider og komplekse multifunksjonelle naturlige produkter og relaterte forbindelser av syntetisk og naturlig opprinnelse.

Ny doktorgrad
Marie Emilie Wekre

Makroalger som verdifull kilde til bioaktive forbindelser

Marie Emilie Wekre disputerer 1.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analysis of Polyphenols from Laminaria hyperborea for application as Life Science ingredients".

Publikasjoner fra gruppemedlemmene
Journal paper

Publikasjoner fra BPC-gruppen

Artikler publisert av medlemmene i BPC-gruppen.

Gruppemedlemmer: