Hjem

Bioressurser og farmasøytisk kjemi

Hovedinnhold

arbeid på laboratorium

              

Vi bruker og utvikler analytiske og syntetiske metoder innen organisk kjemi for å utføre forskning innen bioressursutvikling og farmasøytisk kjemi 

Forskningen vår tar for seg utfordringer knyttet til helse gjennom tidlig oppdagelse av legemidler og til bærekraftig og ny bruk av bioressurser, ved å utvikle og anvende analytiske og syntetiske metoder i organisk kjemi. Vi er interessert i bioprospektering basert på både marine og terrestriske kilder, og utvikling av kjemisk teknologi. Vi jobber med (i) isolasjon, strukturoppklaring og syntese av nye naturprodukter, (ii) undersøkelse av struktur-aktivitetsforhold, (iii) optimalisering av separasjonsteknologier og oppskaleringsprosesser, (iv) optimalisering av biologiske aktive forbindelser for legemiddelutvikling, og (v) utvikling av nye legemiddelformuleringer. Molekylene av interesse spenner fra polymerer i legemiddelformuleringer til proteiner, peptider, lipider og komplekse multifunksjonelle naturlige produkter og relaterte forbindelser av syntetisk og naturlig opprinnelse.

Publikasjoner fra gruppemedlemmene
Journal paper

Publikasjoner fra BPC-gruppen

Artikler publisert av medlemmene i BPC-gruppen.

Medlemmer i gruppen:

Førsteamanuensis Monica Jordheim (leder)

Professor Bengt Erik Haug (nestleder)

Professor Svein Mjøs 

Professor Øyvind M. Andersen

Professor Torgils Fossen

Førsteamanuensis  Nils Åge Frøystein

Førsteamanuensis  Matthias Stadler

Førsteamanuensis  Jarl Underhaug

Førsteamanuensis  Wei Wang

Professor Tanja Barth (assosiert)

Marte Haave (Førsteamanuensis  II)

Stig Valdersnes (Førsteamanuensis  II)