Hjem

Biostatistikk og dataanalyse

Hovedinnhold

Biostatistikk og dataanalyse

Kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanalyse arbeider for å heve den metodologiske kvaliteten på forskningen og forskningssøknader ved Det medisinske fakultet (MED), samt bidra til større forskningsaktivitet i miljøer som trenger metodestøtte. Dette vil øke antall publikasjoner av høy kvalitet fra MED.

Kjernefasiliteten vil betjene fakultetets forskere med biostatistisk prosjektstøtte inklusive tilrettelegging og analyse av registerdata, biobankbaserte data og tyngre datasett fra kliniske og epidemiologiske studier.

Les mer om tjenester fra kjernefasiliteten her.

Kontaktperson: Jannicke Igland

Nyhet
Illustrasjonsbilde kalender og fyllepenn fra Colourbox

Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk - høst 2023

Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design...