Hjem

Bergen laboratorium for språkdesign

Hovedinnhold

Hello World in Magnolia

Språk er virkemiddelet vi har for å uttrykke tanker, men også et middel som setter rammer for tenkningen.

Dette gjelder i stor grad for dataspråk. Dataspråk er alt fra presise programmerings- og spesifikasjonsspråk til naturlig språk brukt for modellering. Alle nødvendig for å arbeide med programvare.

Formålet med BLDL er å drive forskning og undervisning i dataspråk og dataspråkteknologi, både som universitetsfag men også i samarbeid med næringslivet. Arbeidet skal skje på et høyt internasjonalt nivå, med utveksling av studenter og forskere med tilsvarende miljø i Norge og utlandet.