Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
STUDIETILBUD

Søk master i barnevern!

Ønsker du kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern? Søk master i barnevern ved UiB!

Kunnskap om barn, foreldreskap og barnevern
Foto/ill.:
www.flickr.com/photos/jryde/ Foto: Flickr

Hovedinnhold

Masterprogrammet i barnevern er et fulltidstudium over to år, med samlingsbasert undervisning. Etter endt utdannelse har vi som mål at du skal være faglig oppdatert med hensyn til kunnskapsstatus på barnevernsfeltet samt at du skal kunne vurdere og anvende forskningskunnskap.

Undervisningen omfatter følgende tema:

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp på masterstudiet i barnevern må du ha en bachelorgrad eller cand. mag.-grad i barnevern, sosialt arbeid /sosionom, vernepleie, psykologi, pedagogikk, helsefag eller samfunnsvitskap eller tilsvarande fag.

Hva kan du bli?

Med mastergrad i barnevern er du kvalifisert for faglig arbeid og veiledning innenfor feltet barn, unge og familier. Studiet kvalifiserer også til stillinger som krever kompetanse i fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering i samme felt. Flere av våre tidligere studenter har nå lederstillinger på ulike nivå innen feltet. Studiet kvalifiserer også for opptak på PhD.

Hva sier tidligere studenter?

Se intervju med noen av våre tidligere studenter:

Spørsmål?

Lurer du på om du er kvalifisert? Spørsmål om studieopplegget? Ta kontakt med studieveileder (epost: studieveileder.psyfa@uib.no) eller med informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet.