Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering

Formål og forskningsområder

Hovedinnhold

Om BLI:

BLI startet opp i januar 2013 og er en flerfaglig forskningsgruppe med forskere fra barnevern, sosialt arbeid, helsefremmende arbeid og psykologi. 

Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, praksisfelt, lokale og nasjonale helse- og sosialmyndigheter samt interesse- og brukerorganisasjoner.

Vi veileder Ph.D kandidater og arrangerer regelmessige seminarer

 

Les om vår forskning ved å følge disse lenkene:

Pågående forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

BLI søker å være et forum for:

  • Å stimulere til kritisk refleksjon gjennom mangfold i perspektiver, teorier og metodologi
  • Vitenskapelige utvekslinger om felles forskningsinteresser og tverrfaglige perspektiver
  • Å stimulere til og etablere samarbeid om forskningsprosjekter internt og eksternt