Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering

Formål og forskningsområder

Om BLI:

BLI startet opp i januar 2013 og er en flerfaglig forskningsgruppe med forskere fra sosialt arbeid, helsefremmende arbeid og psykologi. Vi har tilknytning til både HEMIL-senteret og Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Den varierte forskningen vår angår:

  • Barnevern

  • LHBT-tematikk (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner) og seksuelt medborgerskap

  • Helse- og velferdstjenester sett fra brukeres og praktikeres perspektiver

I aktuelle prosjekter søker vi samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og å være i dialog med relevante praksisfelt, lokale og nasjonale helse- og sosialmyndigheter samt interesse- og brukerorganisasjoner.

Les om vår forskning ved å følge disse lenkene:

Pågående forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

BLI søker å være et forum for:

  • Å stimulere til kritisk refleksjon gjennom mangfold i perspektiver, teorier og metodologi
  • Vitenskapelige utvekslinger om felles forskningsinteresser og tverrfaglige perspektiver
  • Å stimulere til og etablere samarbeid om forskningsprosjekter internt og eksternt