Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering

Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers erfaringer i møte med barnevernstjenesten

Hvordan opplever familier med etnisk minoritetsbakgrunn kontakten med barnevernet? Og hvilken kunnskap trenger barnevernsarbeidere i møte med etniske minoritetsfamilier? I en ny studie skal foreldre og ungdommer intervjues om sine erfaringer.

Hovedinnhold

Hva skal vi finne ut?

Vi ønsker å få vite mer om hvordan foreldre og ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn opplever møtet med barnevernet: kontakten med saksbehandleren, hjelpen/tiltak familien har fått, informasjonsflyt, bruk av tolk, hvordan kontakten med barnevernet påvirker familielivet, med mer.

Hvorfor forsker vi på dette?

De siste årene har foreldre gjennom aviser, radio og tv fortalt at barnevernet ikke tar nok hensyn til deres kulturelle bakgrunn. Noen mener at barnevernet griper inn i familier uten en god grunn, og frykter barnevernet. Andre mener at barnevernet tar for mye hensyn til familiers kulturelle bakgrunn. De er redde for at barn fra familier med etnisk minoritetsbakgrunn får hjelp for sent. Ansatte i barnevernet vet ofte ikke nok om hva som er spesielt for familier med ulik etnisk bakgrunn. Vi mener at foreldre og ungdommers erfaringer kan gjøre det lettere å forstå hvilke utfordringer barnevernet har. Ny kunnskap kan forbedre samarbeidet mellom etniske minoritetsfamilier og barnevernet. For samfunnet et det viktig at alle får like gode tjenester fra staten og kommunen, uansett bakgrunn. Til høyre finner du informasjonsmateriell vi har benyttet i undersøkelsen.

Publikasjoner

En artikkel er publisert i tidsskriftet Norges Barnevern. En kort oppsummering av artikkelen finner du i denne nyhetssaken.

Prosjektets varighet

Prosjektet varer til oktober 2018. Marte Knag Fylkesnes er prosjektleder, og jobber som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.
Prosjektet hører inn under forskningsgruppen Barnevern, Likestilling og inkludering ved HEMIL-senteret, Psykologisk Fakultet.