Hjem

Bergen Logopediforskning

Hovedinnhold

Forskningsgruppe-leder

 

Førsteamanuensis Jan de Jong
Bergen Logopediforskning
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
Norge

 

Bergen Logopediforskning (B.LOG) er en forskningsgruppe ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen. Prosjektene våre fokuserer på utviklingsmessige og ervervete språkvansker i alle aldersgrupper. Spesifikke språkvansker (SSV), pragmatiske språkvansker (PLI), dysleksi og afasi er eksempler på alvorlige funksjonshemninger når det gjelder utdanning, arbeidsliv og sosial fungering. Vårt hovedformål er å forske på språkvansker ut fra en flerfaglig tilnærming ved å kombinere symptomatiske, nevrokognitive, biologiske og miljømessige faktorer. Prosjektene våre spenner over både grunnleggende og kliniske forskning basert på et ønske om å oppnå økt forståelse og innsikt i ulike typer språkvansker og å finne fram til gode tiltakskjeder.