Hjem

Bergen Logopediforskning

Hovedinnhold

Forskningsgruppe-leder

 

Professor Wenche A. Helland

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
Norge

 

Bergen Logopediforskning (B.LOG) er en forskningsgruppe ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen. Prosjektene våre fokuserer på utviklingsmessige og ervervete språkvansker i alle aldersgrupper. Spesifikke språkvansker (SSV), pragmatiske språkvansker (PLI), dysleksi og afasi er eksempler på alvorlige funksjonshemninger når det gjelder utdanning, arbeidsliv og sosial fungering. Vårt hovedformål er å forske på språkvansker ut fra en flerfaglig tilnærming ved å kombinere symptomatiske, nevrokognitive, biologiske og miljømessige faktorer. Prosjektene våre spenner over både grunnleggende og kliniske forskning basert på et ønske om å oppnå økt forståelse og innsikt i ulike typer språkvansker og å finne fram til gode tiltakskjeder.

 

Se gruppens engelskspråklige side

Denne nettsiden er ikke i bruk. Gruppe for Bergen Logopediforskning oppdaterer kun sine engelskspråklige sider.