Hjem
Bergen Logopediforskning

Publikasjonsliste

In press

Hugdahl, K., & Helland, T. (in press). Central Auditory Processing As Seen From Dichotic Listening Studies. In G. C. a. F. Musiek (Ed.), 2nd edition of our Handbook of Central Auditory Processing Disorder (Vol. 1: Auditory Neuroscience and Diagnosis, Second Edition). San Diego: Plural Publishing Inc.

Torkildsen, J.vK.; Dailey, N.S.; Aguilar, J. M.; Gómez, R.; Plante, E.: Exemplar variability facilitates rapid learning of an otherwise unlearnable grammar by individuals with language-based learning disability. Journal of Speech, Language and Hearing Research.

2012

Arciuli, J. and Torkildsen, J. v. K. Advancing our understanding of the link between statistical learning and language acquisition: The need for longitudinal data. Frontiers in Psychology. Volume 3, Article no. 324. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00324.

Helland, T. (2012). Språk og dysleksi. Bergen: Fagbokforlaget.

Helland, T. (2012). Utvikling av dysleksi - illustrert ved det longitudinelle Bergens-prosjektet "Ut med språket!" Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (pp. 36-52): Landsforeningen af læsepædagoger.

Helland, W.A (2012) «Communication difficulties in children identified with psychiatric problems» In .M.K. Jackson (ed). Psychology of language. (pp 97-128), Nova Science Inc Publishers.

Helland, W. A., Posserud, M.-B. R., Helland, T., Heimann, M., & Lundervold, A. (2012). Language Impairments in children With ADHD and in Children With Reading Disorder. Journal of Attention Disorders. doi:http://dx.doi.org10.1177/1087054712461530

Helland, W. A., Biringer, E. A., Helland, T., & Heimann, M. (2012). Exploring language profiles for children with ADHD and children with Asperger syndrome. Journal of Attention Disorders, 16(1), 34-43. doi:http://dx.doi.org10.1177/1087054710378233

Helland, W.A., Helland, T, & Heimann, M. (2012). Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. Journal of Attention Disorder.doi:10.1177/1087054712441705

Helland, W.A., & Hollund-Møllerhaug, L. (2012). Children’s Communication Checklist Second Edition. Et nytt instrument til kartlegging av språk og kommunikasjon hos barn og unge. Norsk tidsskrift for logopedi,2,61.

Hjorteland, M.-A., & Helland, T. (2012). Visuo-spatiale ferdigheter i tidlig skolealder kan predikere senere lese- og skriveferdigheter. Norsk tidsskrift for logopedi, 2, 34-42.

Katsos, N., Asbjørnsen, A. , Torkildsen, J. v.K. and co-authors from 25 languages. The acquisition of quantification across languages: Some Predictions. Proceedings of BUCLD 36, 1, 258-268.

Torkildsen, J. vK. Språkvansker –er statistisk læring problemet? [Language impairment –is statistical learning the problem?] Norsk tidsskrift for logopedi. [Norwegian Journal of Logopedics], 4, 18-24.

2011

Helland, T., Plante, E., & Hugdahl, K. (2011). Predicting Dyslexia at Age 11 from a Risk Index Questionnaire at Age 5. Dyslexia, 17(3), 207-226. doi:10.1002/dys.432

Helland, T., Tjus, T., Hovden, M., Ofte, S. H., & Heimann, M. (2011). Effects of ta bottom-up and a top-down intervention principle in emergent literacy in children at risk of developmental dyslexia. A longitudinal study. Journal of Learning Disabilities, 44(105). doi:DOI: 10.1177/0022219410391188

Helland, T., & Abildgaard, E. (2011). Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. - 7.klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.

Helland, W.A. (2011). Kommunikasjonsvanskar hos barn med spykiatriske problem. Norsk tidsskrift for logopedi, 1, 5-10.

Helland, W.A., & Hollund-Møllerhaug, L.(2011). Forord. In BishopThe Children’s Communication Checklist. Second Edition. Manual. Norsk versjon.(pp5-6). Stockholm, Pearson Education  Ltd.

Selås, Magnhild 2011: «Nordisk språksosialisering i ei spennande framtid». In: Akselberg, G. og Bugge, E.: Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Fróðskapur, Faroe University Press, s. 201-218.

2010

Døli, H. & Håkonsen, T. (2010) A study on the comprehension of quantifiers and implicatures in preschool children: Effects of working memory and general grammatical abilities. Master thesis. University of Bergen.

Kvinnsland, M. B., Pedersen, N. H., & Helland, T. (2010). Normering av nasalverdier målt med nasometer II på norske barn en pilotstudie. Norsk tidsskrift for logopedi, 56(1), 20-28.

Lerøy, E., Helland, T., & Ofte, S. H. (2010). Arbeidsminne som ein tidleg markør hos barn i risikosona for å utvikle dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 56(2), 10-19.

Nysæter, R., Ofte, S. H., & Helland, T. (2010). Tidlige kognitive markører for utvikling av dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 56(3), 18-27.

Selås, Magnhild 2010: ”Små barn og konsonantgrupper. Innlæring av #sC i eit vestnorsk materiale.” In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1/2010.

Torkildsen, J.v.K. Barns tidlige språktilegnelse: teorier og metoder. [Early language development: theories and methods] In Moe, Slinning and Bergum Hansen (Eds.) Håndbok I sped- og småbarns psykiske helse. [Handbook of Infant and toddler mental health] pp. 171-194. Gyldendal Akademisk.

2009

Helland, T. (2009a). Challenges in Dyslexia Research. In N. S. Sala & D. D. Peyton (Eds.), Reading: Assessment, Comprehension and Teaching. Hauppauge: Nova Science Publishers, Inc.

Helland, T. (2009b). Vi lærer hele tiden. In T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl & T. Helland (Eds.), Livet i skolen (Vol. 1). Bergen: Fagbokforlaget.

Helland, T. (2009c). Vi lærer på ulike måter. In T. Manger, S. Lillejord, T. Nordahl & T. Helland (Eds.), Livet i skolen (Vol. 1). Bergen: Fagbokforlaget.

Helland, T., & Morken, F. (2009a). Dysleksi og fremmedspråk. Leseveiledning, Fremmedspråksenteret.

Helland, T., & Morken, F. (2009b). Dysleksi og fremmedspråk. Språk og språkundervisning.

Helland, W. A., Biringer, E. A., Helland, T., & Heimann, M. (2009). The usability of a Norwegian adaptation of the Children's Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in differentiating between language impaired and non-language impaired 6- to 12-year-olds. Scandinavian Journal of Psychology, 50(3), 287-292.

Morken, F. (2009). Oral foreign language learning and dyslexia. A comparative study between Norway and Hungary. Master thesis, Department of biological and medical psychology, University of Bergen..  

Torkildsen, J. v.K.; Friis Hansen, H.; Svangstu, J M; Smith, L.; Simonsen, H.G.; Moen, I.; Lindgren, M. Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size. Brain and Language 108, 73-88.

Alter. K., Horne, M., Lindgren, M.,  Roll, M. and Torkildsen, J.vK. (Ed). Brain Talk. Discourse with and in the Brain. Series Editor: S. Strömqvist. Lund: Lund University. 334 pages.          

Torkildsen, J.v.K. Electrophysiological correlates of word learning in infants. In Alter, Horne, Lindgren, and Torkildsen (Eds): Brain Talk. Discourse with and in the Brain. Papers from the 1st Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics. Lund University, pp. 31-45.

2008

Helland, T., Asbjørnsen, A. E., Hushovd, A. E., & Hugdahl, K. (2008). Dichotic Listening and School Performance in Dyslexia. Dyslexia, 14(1), 42-53.

Helland, T., & Rommetveit, K. (2008). Dysleksi, et flerfaglig forskningsfelt. Aktuell dysleksiforskning sett i lys av Imre Lakatos' filosofi om forskningprogram Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer (pp. 199-218): Cappelen Akademisk Forlag.

Hugdahl, K., Helland, T., & Niemi, J. (2008). Asymmetry of language processing Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics (pp. 42-52): University Press of Joensuu.

Kristoffersen, K. E., Smith, L., Wium, K., Torkildsen, J. v. K., & Simonsen, H. G. MacArthur-Bates communicative development inventories (Norwegian adaptation) Words and Gestures (8-16 months).

Kristoffersen, K. E., Smith, L., Wium, K., Torkildsen, J. v. K., & Simonsen, H. G. MacArthur-Bates communicative development inventories (Norwegian adaptation) Words and Sentences (16-30 months).

Ofte, S. H., Helland, T., & Hugdahl, K. (2008). En kvalitativ rapport om gjennomføringen av "Ut med språket" (UMS), en longitudinell undersøkelse av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker i skolen. Norsk tidsskrift for logopedi, 2, 27-32.

Torkildsen, J.v.K.; Svangstu, J.M.; Friis Hansen, H.; Smith, L.; Simonsen, H.G.; Moen, I.; Lindgren, M.        Productive vocabulary size predicts ERP correlates of fast mapping in 20-month-olds. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 1266-1282.

Torkildsen, J.v.K. ERP kan bidra til tidlig identifisering av barn med risiko for språk- og lesevansker [ERPs may contribute to early identification of children at risk for language or reading impairment] Norsk Tidsskrift for Logopedi [Norwegian Journal of Logopedics] 53, 10-16

Torkildsen, J.v.K. Lexical processing in typically and atypically developing toddlers: Insights from event-related brain potentials. PhD thesis defended on June 20th 2008.

2007

Helland, T. (2007). Dyslexia at a behavioural and a cognitive level. Dyslexia, 13(1), 25-41.

Helland, W.A & Heimann, M. (2007). Assessment of pragmatic language impairment in children referred to psychiatric services: A pilot study of the Children’s communication Checklist in a Norwegian sample.  Logopedics Phoniatrics Vocology (32),23-33.

Selås, Magnhild 2007: ”Sørlandet – ein språkleg region?” In: Akselberg og Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06. 2007. Novus forlag, Oslo. S. 189-197.

Torkildsen, J.v.K; Syversen, G.; Simonsen, H.G.; Moen, I.; Smith, L.; Lindgren, M. Brain responses to lexical-semantic priming in children at-risk for dyslexia. Brain and Language. 102, 243-261.

Torkildsen, J.v.K; Syversen, G; Simonsen, H.G.; Moen, I.; Smith, L.; Lindgren, M. Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds. Journal of Neurolinguistics 20, 332-351.

2006

Helland, T., Ofte, S. H., & Hugdahl, K. (2006). “Speak up!” A longitudinal study of children at-risk of developing language, reading, writing, and mathematics impairment In A. E. Asbjornsen (Ed.), Proceedings from Nordic Network in Logopedics. Bergen: University of Bergen.

Helland, T., & Rommetveit, K. (2006). Current dyslexia research seen in the light of Imre Lakatos' philosophy of research programmes Dyslexia in Children. New Research (pp. 103-122): Nova Science Publishers, Inc.

Hagtvet, B. E., Helland, T., & Lyster, S. A. H. (2006). Literacy acquisition in Norwegian. In R. M. Joshi & P. G. Aaron (Eds.), Handbook of Orthography and Literacy (pp. 15-30). Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Asbjørnsen, A. E., & Helland, T. (2006). Dichotic listening performance predicts language comprehension. Laterality, 11(3), 251-262.

Asbjørnsen, A. E., & Helland, T. (2006). Language comprehension predicts dichotic listening performance. Laterality. Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 11(3), 251-262.

Torkildsen, J.v.K; Sannerud, T.; Syversen, G.; Thormodsen, R.; Simonsen, H. G.; Moen, I.; Smith, L.; Lindgren, M. Semantic organization of basic level words in 20-month-olds: an ERP study. Journal of Neurolinguistics 19, 431-454.

2005

Johannessen, J.B.; Hagen, K.; Torkildsen, J.v.K. Grammatikkspill og treanalyser for skoleelever. [Grammar games for high school students] Norsklæraren, 1, 22-26.

Johansson, C. and Torkildsen, J.v.K. Reaktionstider för genuskongruens: hur processeras genus?. [Reaction times for gender congruency. How is grammatical gender processed?] I: MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). [Selected papers from the 10th meeting about Norwegian Language] Kristiansand: Høyskoleforlaget, 157-167.

Helland, T. (2005). Dysleksi. Logopedlagets småskrifter, 23 sider.

Ofte, S. H., & Helland, T. (2005). "Ut med språket!" En longitudinell studie av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese-, skrive-, og matematikkvansker. Nevropsykologi, 8(1), 18-20.

Selås, Magnhild 2005: ”Forklaring og forståing i sosiolingvistikken”. Prøveforelesing for Dr. Art.-graden, Universitetet i Bergen. In: Målbryting 7, p. 169 –189.

2004

Helland, T., & Asbjørnsen, A. E. (2004). Digit Span in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 26(1), 31 - 42.

Helland, T., & Kaasa, R. (2005). Dyslexia in English as a Second Language. Dyslexia(11), 41-60.

Helland, T., & Ofte, S. H. (2004). Ut med språket! En longitudinell studie av barn i risikosonen for å utvikle vansker innen områdene lesing, skriving og matematikk. Norsk tidsskrift for logopedi, 3(50), 20-21.

Helland, W.A., & Heimann, M. (2004). Pragmatiske språkvanskar og barnepsykiatri. Spesialpedagogikk, 7,14-19

Heitmann, R. R., Asbjørnsen, A. E., & Helland, T. (2004). Attentional functions in speech fluency disorders. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 29, 119-127.

Ofte, S. H., & Helland, T. (2004). Ut med språket! En longitudinell studie av barn i risikosonen for å utvikle vansker innen områdene lesing, skriving og matematikk. Norsk tidsskrift for logopedi, 3, 20-21.

Selås, Magnhild 2004: Dialektal variasjon og endring aust på Agder – beskrive og forklart ved to språklege variablar. Dr. Art.-avhandling, Universitetet i Bergen.

 

2003

Helland, T., & Asbjørnsen, A. E. (2003). Visual-Sequential and Visuo-Spatial Skills in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Child Neuropsychology, 9(3), 208 - 220.

Asbjørnsen, A. E., Helland, T., Obrzut, J. E., & Boliek, C. A. (2003). The Role of Dichotic Listening Performance and Tasks of Executive Functions in Reading Impairment: A Discriminant Function Analysis. Child Neuropsychology, 9(4), 277 - 288.

 

2002

Helland, T. (2002). Neuro-Cognitive Functions in Dyslexia. Variations According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Doctoral degree (Doctoral thesis, Department of Special Education, Faculty of Education, University of Oslo), Oslo.  

Selås, Magnhild 2002: ”Vokalreduksjon i trykklett V+r”. I: Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á sekstí ára degi hansara 25. apríl 2002. Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn p. 34l–351.

 

2001

Helland, T., & Asbjornsen, A. E. (2001). Brain asymmetry for language in dyslexic children. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 6(4), 289-301.

Helland, T. (2001). Spesialpedagogikkens troverdighet. Spesialpedagogikk, 6, 26-30.

Selås, Magnhild 2001: ”Beskrive, forklare eller forstå i sosiolingvistikken”. In: Målbryting 5, 2001, s. 113– 133.

 

2000

Helland, T., & Asbjornsen, A. E. (2000). Executive functions in dyslexia. Child Neuropsychology, 6(1), 37-48.