Hjem
Bergen Logopediforskning

Nyhetsarkiv for Bergen Logopediforskning

Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til enighet om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.