Hjem

Forskningsgruppe for hjernemetastaser

Hovedinnhold

Brain Metastasis Research Lab

Welcome to the Brain Metastasis Research Group

Gruppen for hjernemetastaser ledes av Prof. Frits Thorsen og er en av fem forskningslaboratorier som hører til under Senter for Hjernekreft.

Vennligst gå inn på våre engelske sider for mye mer informasjon.